VELKOMMEN

 Du ønskes velkommen til vores hjemmeside om Harridslev præsteembede som udgør Harridslev, Albæk og Støvring sogne og kirker, herunder også Støvringgård klosterkirke, ved Randers. 

Sognepræst Mette Marie Gocht-Jensen
er sygemeldt indtil udgangen af november 2022.

I stedet kan Jørgen Lorenzen kontaktes  
på tlf. 2147 8124 eller mail j.lorenzen@mail.tele.dk 

Desuden kan der rettes henvendelse til kordegn Eva B. Madsen
på tlf. 5216 7600 eller mail ebma@km.dk 

 

09-10-2022
ÆNDRING AF KIRKE for gudstjeneste i TVEDE-LINDE-MELLERUP
Der er desværre en fejl i oversigten i vores blad over kirkefordelingen i Tvede-Linde-Mellerup d.16. okt.
Der står i bladet, at det er Linde kirke kl. 9.00. Det er forkert.
Det er TVEDE KIRKE kl. 9.00 på søndag d. 16. okt.

Beklager hvis man er gået forgæves i dag, d. 9. okt., hvor det var omvendt.
01-04-2022
Mette Gocht-Jensen vikarierer i Tvede-Linde-Mellerup pastorat
Susan Ballegaard har fået nyt embede, og det betyder at Mette Gocht-Jensen i den kommende tid vil være vikar i Tvede-Linde-Mellerup pastorat til de faste søn- og helligdagsgudstjenester. Det betyder så igen, at der er halvt så mange gudstjenester i Harridslev, Albæk, Støvring og Støvringgård Kloster kirker, da Mette har én gudstjeneste hjemme og én ude, så at sige.
Vi er spændte på, hvornår der kan bydes velkommen til en ny fast sognepræst i Tvede-Linde-Mellerup.
Har du brug for at sende personfølsomme oplysninger til præsten eller sognet, kan du finde links til adresser her.
Her finder du de sidste nye gudstjenestedatoer
Her finder du aktuelle artikler om højtider, traditioner mm.