MENIGHEDSRÅD

Her kan du finde kontaktoplysninger på den du ønsker at kontakte. Benyt venligst personlig mail

MENIGHEDSRÅDET

Sognepræst Mette Gocht-Jensen

Dr. Madsensvej 7, Harridslev

8930 Randers NØ

86 44 12 01

Mail: MEJR@KM.DK 

Sikker formular: klik her

----------------------------------------------------

Sole Hedemann                 Formand

Nedre vej 32, Vestrup

8930 Randers NØ

8644 2113/2618 0518

Mail: ankersole@gmail.com

 -----------------------------------------

Ane Mette Møller             Næstformand

Nedre vej 77a, Albæk

8930 Randers NØ

2140 5877

Mail: metteogkresten@primanet.dk

 ----------------------------------------------

Birte Christensen                   Kasserer

Ahornvej 8, Harridslev

8930 Randers NØ

 

Mail: birte.christensen@gmail.com 

 ------------------------------------------

Oda K. Don                    Kontaktperson/t. medarb.

Nørreskovvej 19, Støvring

8930 Randers NØ

86 44 02 00 / 22 80 00 96

Mail: oda.lars.don@gmail.com

 ------------------------------------------

Kaj Kristensen                              Kirkeværge  

(Harridslev/ Albæk/Støvring) 

Kastanjevej 1, Harridslev

tlf. 86 44 12 51.     

Mail: kajkristensen@elromail.dk

------------------------------------------------- 

Lars Rasmussen Don                     Byggesagkyndig

-------------------------------------------------

Anne-Mette Kvist Simonsen          Sekretær

-------------------------------------------------

Menige medlemmer

Lillian Vinther Dyhrberg
Gitte Mary Madsen
Stine Hjarnø Jørgensen
Kirsten Ohmand Jensen

-----------------------------------------------

Menighedsrådsmøder

 Møderne holdes normalt kl. 18.30 i konfirmandstuen,

i præstegården, Dr. Madsensvej 7, 
Harridslev 8930 Randers NØ. 

Se tidspunkter under seneste kirkeblad