MENIGHEDSRÅD OG UDVALG m.m.

Her kan du finde kontaktoplysninger på den du ønsker at kontakte. Benyt venligst personlig mail

MENIGHEDSRÅDET

Sognepræst Mette Gocht-Jensen

Dr. Madsensvej 7, Harridslev

8930 Randers NØ

86 44 12 01

Mail: MEJR@KM.DK 

----------------------------------------------------

Sole Hedemann            Formand

Nedre vej 32, Vestrup

8930 Randers NØ

8644 2113/2618 0518

Mail: ankersole@gmail.com

 -----------------------------------------

Ane Mette Møller        Næstformand

Nedre vej 77a, Albæk

8930 Randers NØ

2140 5877

Mail: metteogkresten@primanet.dk

 ----------------------------------------------

Birgitte Jensen          

Knotten 1, Vestrup

8930 Randers NØ

8644 2377

Mail: bjensen8930@gmail.com

 -------------------------------------------------

Birte Bøgholm                  Sekretær og kasserer

Egevej 9, Harridslev

8930 Randers NØ

5194 1951

Mail: laavise@outlook.dk

-------------------------------------------------

Oda K. Don                  Kontaktperson/t. medarbej:

Nørreskovvej 19, Støvring

8930 Randers NØ

8644 0200 / 2280 0096

Mail: oda.lars.don@gmail.com

 ------------------------------------------

Lone H. Poulsen            Menigt medlem

Kildevældet 30, Harridslev

8930 Randers NØ

4075 9495

Mail: poulsen3105@gmail.com

----------------------------------------------------------

Gitte Mary Madsen    Menigt medlem

Bækkevej 48, Harridslev

8930 Randers NØ

4084 0477

Mail: gittemary@hotmail.com

 -------------------------------------------------- 

Ulla Fabricius Stolberg    Menigt medlem

Nørreskovvej 10, Støvring

8930 Randers NØ

3054 5627

Mail: oleogulla@petersen.mail.dk

--------------------------------------------------- 

Birte Christensen          Suppleant

Ahornvej 8, Harridslev

8930 Randers NØ

6165 1686/8644  5320

Mail: birte.christensen@gmail.com

--------------------------------------------------- 

Udvalg:

Ved kontakt via mail, benyt mail øverst under menighedsråd

Valgudvalg

Albæk: Birgitte Jensen (Formand)

Støvring: Oda K. Don

Harridslev: Lone H. Poulsen

----------------------------------------- 

Kontaktperson til medarbejderne:

Oda K. Don

Kasserer

Birte Bøgholm

------------------------------------------------ 

Kirke og Kirkegårdsudvalg

Sole Hedemann

Ane Mette Møller

Birgitte Jensen

Lone H. Poulsen

Birte Bøgholm

Oda K. Don

Sognepræst Mette Gocht-Jensen

------------------------------------ 

Præstegårdsudvalg

 Sole Hedemand

 Ane Mette Møller

 Birte Bøgholm

 Mette Gocht-Jensen (sognepræst)

------------------------------------------ 

Sekretær:

Birte Bøgholm

-------------------------------------- 

Kirkeværge

Harridslev/ Albæk/Støvring (udenfor rådet)

Kaj Kristensen

Mail: kajkristensen@elromail.dk

------------------------------------------------- 

Aktivitets og bladudvalg

Sognepræst Mette Gocht-Jensen /Ansvarshavende

Ane Mette Møller (Formand for aktivitetsudvalget)

Sole Hedemand

Birgitte Jensen

Birte Bøgholm

Lone H. Poulsen

Gitte Mary Madsen

--------------------------------------- 

Hjemmeside

Eva B. Madsen

2127 3456

Mail: ebma@km.dk  

---------------------------------- 

Gravere    

Rikke Larsen (Ansvarlig graver)

Kalvehaven 6, Albæk

8930 Randers NØ

2076 6574

Mail: hasgraver.rikke@gmail.com

 

Darren Warrington

Klattrupvej 28

8970 Havndal

Mail: hasgraver.darren@gmail.com

-------------------------------------------------

Graver medhjælper

Anette Møller Frederiksen

Mail: degnebakken@gmail.com

------------------------------------

Kirkesanger/Harridslev, Albæk   

Nicolaj Zethner

Tebbestrupvej 113, Tebbestrup

8940 Randers SV

8640 1130

Mail: mail@zethner.dk

 

Kirkesanger/Støvringgård

Mette Tabita Mortensen

 -------------------------

Organist/korleder

Hanne Lund Larsen

Gørrilds Allé 12, 8920 Randers NV.

3060 7294

Mail: fruhannelund@gmail.com

 ----------------------------------------

Præstesekretær:      

Eva B. Madsen

2127 3456

Mail: ebma@km.dk

------------------------------ 

Regnskabsfører

Christian Kirk            

Haldvej 8B, Hald

8983 Gjerlev J

2334 7955

Mail: christian.kirk@kirkeregnskaber.dk

-----------------------------------

Bygningssagkyndig

Henning Søndergaard   

Randersvej 11, Mejlby

8981 Spentrup

2087 9534

Mail: henningsondergaard@firma.tele.dk

------------------------------------------------ 

Fælles aktivitetsudvalg med

Tvede-Linde-Mellerup

Susan Ballegaard          Sognepræst

8644 1122

Mail: sba@km.dk