MENIGHEDSRÅD OG UDVALG m.m.

Her kan du finde kontaktoplysninger på den du ønsker at kontakte. Benyt venligst personlig mail

MENIGHEDSRÅDET

Sognepræst Mette Gocht-Jensen

Dr. Madsensvej 7, Harridslev

8930 Randers NØ

86 44 12 01

Mail: MEJR@KM.DK 

----------------------------------------------------

Sole Hedemann            Formand

Nedre vej 32, Vestrup

8930 Randers NØ

8644 2113/2618 0518

Mail: ankersole@gmail.com

 -----------------------------------------

Ane Mette Møller        Næstformand

Nedre vej 77a, Albæk

8930 Randers NØ

2140 5877

Mail: metteogkresten@primanet.dk

 ----------------------------------------------

Oda K. Don                  Kontaktperson/t. medarbej:

Nørreskovvej 19, Støvring

8930 Randers NØ

8644 0200 / 2280 0096

Mail: oda.lars.don@gmail.com

 ------------------------------------------

Kirkeværge

Harridslev/ Albæk/Støvring (udenfor rådet)

Kaj Kristensen

Mail: kajkristensen@elromail.dk

------------------------------------------------- 

Hjemmeside

Eva B. Madsen

5216 7600

Mail: ebma@km.dk  

---------------------------------- 

Gravere    

Rikke Larsen (Ansvarlig graver)

2076 6574

Mail: hasgraver.rikke@gmail.com

 

Darren Warrington

Mail: hasgraver.darren@gmail.com

-------------------------------------------------

Kirkesanger/Harridslev, Albæk   

Nicolaj Zethner

616 616 71

Mail: mail@zethner.dk

 

Kirkesanger/Støvringgård

Mette Tabita Mortensen

 -------------------------

Organist/korleder

Hanne Lund Larsen

3060 7294

Mail: fruhannelund@gmail.com

 ----------------------------------------

Præstesekretær:      

Eva B. Madsen

5216 7600

Mail: ebma@km.dk

------------------------------ 

Regnskabsfører

Christian Kirk            

Haldvej 8B, Hald

8983 Gjerlev J

2334 7955

Mail: christian.kirk@kirkeregnskaber.dk

-----------------------------------