FUSR

FUSR- Folkekirkens Undervisning og Skoletjenste i Randers er en lokal folkekirkelig skoletjeneste, der ønsker at styrke samarbejdet mellem kirke og skole såvel lokalt som over sognegrænser. Samarbejdet finder sted i overensstemmelse med den til enhver tid gældende skolelov med respekt for de enkelte sognes og skolers forskellighed og egenart.

FUSRs mål er at sætte kristendomsfaget ind i en bredere faglig og kulturel sammenhæng for derved at medvirke til at gøre kristendomstimerne mere inspirerende, kreative og interessante.

FUSR er en ressource, som lærere kan bruge i den daglige undervisning. Med grydeklare projekter tænker FUSR de enkelte projekter ind i undervisningen og det formål, som er formuleret i FÆLLES MÅL for Folkeskolen

Materialer og projekter er gratis for de skoler, der er tilknyttet FUSR og kan bestilles her på deres hjemmeside www.fusr.dk

Se her foto fra flere af deres arrangementer.